Εργαλεία γεώτρησης FES για εξοπλισμό θεμελίωσης

ΕΝΑΟπτική περιήγηση στο εργοστάσιο εργαλείων διάτρησης της FES

Ειδικά κατασκευασμένα εργαλεία διάτρησης FES για μηχανήματα θεμελίωσης

Κάδος με κωνικό πάτο FES Σχεδιασμένος για υψηλότερη απόδοση διάτρησης

Εργαλεία διάτρησης μεγάλης διαμέτρου